0 € 0,00

Uw winkelwagen is leeg.

Welkom bij de webshop van inverde. We bieden kwaliteitsvolle publicaties aan over natuur-, bos- en groenbeheer voor professionelen en amateur natuurliefhebbers.

section

Algemene voorwaarden

Deze website (www.inverde-shop.be) is eigendom van Inverde.

Contactgegevens: Inverde

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 75

1000 Brussel

E-mail: webshop@inverde.be

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoopovereenkomst door de koper afgesloten met inverde, Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB); Eigen Vermogen; hoofdvestiging te Koning Albert II-laan, 20 bus 22, 1000 Brussel; ondernemingsnummer BE 0887 269 985. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de koper. Bijkomende voorwaarden van de koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn. Deze voorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door de koper.

1. De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Om een product te retourneren, neem je eerst contact op met onze klantendienst. Stuur een e-mail met de volgende gegevens: bestelnummer, het artikel, bankrekeningnummer en de reden van retour. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op betreffende de verdere opvolging van de retourzending. De producten dienen nog in originele, ongeopende verpakking te zitten.

 

2. Onder de commerciële naam inverde wordt de rechtspersoon OC-ANB, Eigen Vermogen van het Agentschap voor Natuur en Bos, verstaan.

3. De verzendkosten van de retour worden enkel door Inverde vergoed indien je een ander product ontving dan je bestelde of het product beschadigd toekwam. Enkel de verzendkosten van de standaard posttarieven worden vergoed. De producten kunnen ook aangetekend worden verzonden, maar in het geval van een terugbetaling, worden enkel de verzendkosten vergoed alsof het een gewone verzending aan het geldend posttarief betreft. Inverde kan een retour weigeren indien de verpakking geopend is of de producten door de klant beschadigd werden.

4. Intellectuele eigendomsrechten: de inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Inverde of rechthoudende derden.

5. Beperking van aansprakelijkheid: de informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

6. Inverde levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Inverde de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Inverde kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site, voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product, voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen of op de website voorkomen. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u onze klantendienst contacteren op webshop@inverde.be.

7. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Inverde geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

8. Inverde kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

9. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Inverde verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

10. Leveringstijd: We streven er naar om je bestelling zo spoedig mogelijk bij je thuis te leveren. Wanneer het artikel verzonden wordt, ontvang je een bevestiging van verzending via e-mail. We houden je wekelijks op de hoogte van je bestelstatus. Inverde kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen van de levering. De verwachte levertijd kan je terugvinden bij elk product en is indicatief. Indien je meerdere producten bestelt met verschillende levertermijnen, zal de bestelling in één levering verzonden worden. Er wordt in dit geval rekening gehouden met het product met de langste levertermijn. Indien je aparte leveringen wenst, dien je de producten apart te bestellen.

11. Indien een artikel alsnog niet meer voorradig is, zullen we u hier van op de hoogte brengen. U krijgt dan de keuze om te wachten tot het product opnieuw in voorraad is, of de bestelling kosteloos te annuleren.

12. Garantie: De Koper geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van zijn product, op voorwaarde dat hij het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. In dat geval mag hij de herstelling of de vervanging, en indien geen van vernoemde oplossingen mogelijk is, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet. De koper dient in dat geval binnen de 48u na ontvangst van zijn bestelling contact op te nemen met Inverde, hetzij met een mail naar webshop@inverde.be hetzij telefonisch op het nummer +32 2 553 27 23.

13. Betaling: betaling is mogelijk via MisterCash (Belgische bankkaarten), Ideal (Nederlandse bankkaarten), Mastercard, Visa en overschrijving. In het geval van een bankoverschrijving, zal de bestelling behandeld worden vanaf het moment dat het geld op de bankrekening staat. Voor een overschrijving vanaf een Belgische rekening kan dit 1 à 2 werkdagen duren, voor een overschrijving vanaf een Nederlandse rekening kan dit 3 à 4 werkdagen duren.

14. Alle klachten m.b.t. de verkoopprijs in de eventuele factuur moeten geschieden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. De klacht is tegenstelbaar indien ze gedaan werd per aangetekend schrijven. Aangetekende zendingen dienen te worden verzonden naar inverde, Koning Albert II-laan 20, bus 22 te 1000 Brussel.

15. Indien de betaling niet ontvangen is na 21 dagen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken: Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil is de Nederlandstalige rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.