0 € 0,00

Uw winkelwagen is leeg.

Welkom bij de webshop van inverde. We bieden kwaliteitsvolle publicaties aan over natuur-, bos- en groenbeheer voor professionelen en amateur natuurliefhebbers.

section

Technische vademecums

Het Agentschap voor Natuur en Bos ontwikkelt een reeks technische vademecums ter ondersteuning van groenbeheerders. Deze vademecums kaderen in de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer, kortweg HPG. De HPG-visie gaat uit van een evenwichtige samenhang tussen mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte beleids- en beheermaatregelen en moet leiden tot een duurzaam, divers en dynamisch geheel. Het is de basis voor het eigen beheer van het ANB, maar ook voor het advies en de ondersteuning van andere groenbeheerders.

Lijst  Foto-tabel 

8 artikel(en)

per pagina
 • Technisch Vademecum Beheer Invasieve Uitheemse Planten

  Technisch Vademecum Beheer Invasieve Uitheemse Planten

  Met dit vademecum wil het Agentschap voor Natuur en Bos de problematiek van invasieve uitheemse planten in Vlaanderen onder de aandacht brengen en een correct beheer aanmoedigen. Op die manier kan de overlast door invasieve exoten aangepakt worden om zo, samen met doelgroepen en sectoren, te komen tot meer inheemse natuur.

 • Technisch Vademecum Recreatieve infrastructuur

  Technisch Vademecum Recreatieve infrastructuur

  Dit vademecum brengt een overzicht van alle mogelijke infrastructuurelementen in bossen, natuurgebieden en parken en biedt inspiratie voor de inrichting van recreatieve zones.

 • Technisch Vademecum Kruidachtigen

  Technisch Vademecum Kruidachtigen

  Beplantingen met kruidachtigen realiseren roept vaak zeer concrete vragen op die niet altijd eenvoudig te beantwoorden zijn. Met dit vademecum wil het Agentschap voor Natuur en Bos het gebruik van kruidachtigen in Vlaanderen sterker op de kaart zetten, niet langer als experiment, maar als volwaardig onderdeel van het groen.

 • Technisch Vademecum Water

  Technisch Vademecum Water

  In dit vademecum vind je informatie over het ontwerp en beheer van waterpartijen en grondwater in openbaar groen: de aanleg van natuurvriendelijke oevers, visstandbeheer, beheer van watergebonden fauna en flora...

 • Technisch vademecum grasland

  Technisch vademecum grasland

  Een overzicht van de verschillende types graslanden, op basis van hun functie binnen het openbaar groen en het beheer dat hiermee samenhangt. Bevat ook een determinatiekaart grassen, met de 25 meest voorkomende echte grassen in Vlaanderen.

 • Technisch vademecum bomen

  Technisch vademecum bomen

  Om groenambtenaren en groenbeheerders in de praktijk te begeleiden bij het harmonisch beheer van hun groen, ontwikkelde het ANB in samenwerking met Inverde een reeks vademecums. Dit technisch vademecum behandelt de specifieke aspecten met betrekking tot beheer van bomen.

 • Technisch Vademecum Heesters

  Technisch Vademecum Heesters

  Heesters laten zich niet in een vakje stoppen. En dat is maar goed ook, want heesters zijn uitermate geschikt om te combineren met bomen en kruidachtigen. Bovendien stimuleert net die combinatie de biodiversiteit en brengen ze afwisseling en kleur in het openbaar groen. Een mooi vooruitzicht voor wie aan de slag gaat in onze stedelijke en randstedelijke regio. Maar vanzelfsprekend is dat helemaal niet. Dit technische vademecum wil heesters op de voorgrond plaatsen en ze opnieuw ‘hot’ maken voor openbare groentoepassingen.

 • Duurzaam ontwerpen van groene ruimten

  Duurzaam ontwerpen van groene ruimten

  Dit vademecum neemt de lezer vanuit een duurzame ambitie mee naar het kruispunt tussen groen, ecologie en ruimtelijk ontwerp. Het biedt op een begrijpelijke en gebruiksvriendelijke manier handvaten voor het ontwerpen van groene ruimten. De aandacht gaat daarbij naar het verbreden en verdiepen van de kennis en expertise, maar ook naar de praktische toepassing en inzetbaarheid ervan in het kader van concrete projecten. Daarnaast biedt deze publicatie een overzichtelijk en praktisch inzetbaar toetsingskader voor verschillende doelgroepen die op diverse manieren in aanraking komen met groene ruimte-projecten.

Lijst  Foto-tabel 

8 artikel(en)

per pagina